Hej – mit navn er Palle Nielsen, siden 2001 har jeg hjulpet mennesker til færre smerter, at mærke sig selv og få skabt mere frihed i deres liv. Jeg er uddannet Totum Kropsterapeut, hvorfra jeg også har en masterclass i: avancerede teknikker, udvidet meridianlære og led-frigørelse. Jeg modtager løbende supervision af mine behandlinger.

Totum Kropsterapi er en effektiv behandling af fysiske og psykiske problemstillinger gennem pulserende massage, meridian massage, åndedrætsteknikker, zonetryk, akupressur, mobiliserende led-frigørelse og samtale.

Krop og sind hænger tæt sammen og påvirker hinanden gensidigt. Behandlingen er blandt andet god til at afhjælpe smerter, spændinger, stress og traumer. Men er også fantastisk til generelt større velvære.

Som klient kan dit udgangspunkt være meget forskelligt, og derfor bliver alle behandlinger tilpasset dig og hvad din krop har brug for. Vi starter altid med en samtale, hvor jeg spørge ind til din nuværende situation og hvordan jeg kan hjælpe dig. Vi vil vende de forskellige aspekter omkring dit ståsted, eventuelle gener og ønsker for forandring.

PLAN - PRICE

Description

Totum Intro Tilbud 400kr
Normal Pris 900kr
 

Jeg har lavet et godt tilbud til dig, som er nysgerrig på om Totum Kropsterapi kan hjælpe dig videre i din situation.

Begrænset periode!

Behandlingsforløb
En behandling varer ca. 60 minutter og indeholder typisk en samtaledel, en manuel behandlingsdel og en øvelsesdel.

Varigheden af de forskellige dele, samt behandlingen kan opleves forskelligt fra gang til gang, da jeg har fokus på din krops behov sammenholdt med din mentale tilstand lige netop den dag.
________________________________________

Samtaledelen vil typisk være af både informerende og terapeutisk karakter, og den rummer mulighed for samtale om oplevelser, reaktionsmønstre og handlemuligheder i forbindelse med henvendelsesårsagen.

Vi vil vende de forskellige aspekter omkring din nuværende tilstand, ståsted, eventuelle gener og ønsker for forandring.

De informerende aspekter af samtalen har til formål at give dig mulighed for en intellektuel forståelse af de fysiologiske, psykologiske og mentale reaktioner på for eksempel angst, depression, stress eller sygdom. En intellektuel forståelse af kroppens reaktioner kan give både ro og større mulighed for fremover at handle hensigtsmæssigt på kroppens signaler.

Ved den terapeutiske del af samtalen, vil du have mulighed for at undersøge og bearbejde dine personlige oplevelser og reaktionsmønstre i forbindelse med henvendelsesårsagen. Denne del vil ofte have karakter af støtte og vejledning omkring nye handlemuligheder samt bevidstgørelse af uudnyttede ressourcer og potentialer.

Under den manuelle behandlingsdel modtager du selve kropsbehandlingen liggende på en briks under et par bløde tæpper. Her støtter jeg dine muskler i at genfinde deres naturlige spændingsbalance, samtidig med, at eventuelle erkendelser og bearbejdet materiale fra samtaledelen har mulighed for at bundfælde sig i kroppen.

Vi stiller skarpt på symptomerne og mulige sammenhænge. Du vil opleve en kombination af pulserende massage, akupressur, zonetryk, beroligelse af nervesystemet, og du vil oftest blive guidet i din vejrtrækning.

Et andet formål med den manuelle behandling er endvidere at give dig erfaringer med, hvad det vil sige at være afspændt i vågen tilstand. Sådanne erfaringer vil gøre det nemmere for dig i stadig større grad at genfinde denne tilstand på egen hånd. At få erfaringer i, og øve sig på, at være afspændt i vågen tilstand, er af stor betydning i enhver forandrings- og udviklingsproces, idet det er i denne tilstand, at kroppen fordøjer både fysiske og psykiske indtryk samt genopbygger, restituerer og tilpasser sig nye måder at være i livet på.

Efter din behandling får du lejlighed til lige at blive liggende, nyde tilstanden og mærke efter – dybt nede i kroppen.

Ved øvelsesdelen vil jeg, hvis du ønsker det, typisk instruere dig i kropslige eller mentale øvelser, som du kan arbejde med på egen hånd mellem sessionerne.

Eksempelvis kan instruktion i afspændende eller meditative teknikker være en del af denne del af behandlingen. Denne del af sessionen er essentiel, idet et af målene med behandlingen typisk vil være, at du, igennem behandlingen, erhverver dig redskaber til, på længere sigt, at være i stand til at håndtere udfordringer relateret til henvendelsesårsagen på egen hånd.

Se hjemme-øvelser med Palle her

En Totum behandling er en kropslig behandling, der tager udgangspunkt i et helheds syn på kroppen og mennesket.

Alt hvad vi oplever, både positivt og negativt, lagres i vores krop på forskellig vis.
Uforløste konflikter, stress, belastning, anspændthed og traumer kan sætte sig som ubalancer eller fysiske blokeringer i vores organer og muskler. På sigt kan dette føre til skavanker eller smerter.

Jeg vil med min behandling komme ind til den dybere årsag til spændinger/smerter i kroppen, og med din hjælp rette op på ubalancer og skævheder, synlige som usynlige. Jeg lægger vægt på en vedvarende effekt i behandlingen.

Jeg arbejder ressourceorienteret, hvilket vil sige, at jeg arbejder ud fra en overbevisning om, at vi alle besidder de redskaber, der skal til, for at leve et, for os, godt og glædesfyldt liv.

De fleste af os, oplever at der vil være perioder i vores liv, hvor vi ikke er i stand til at mærke, og dermed bruge, vores iboende ressourcer. I disse perioder kan det, for nogle, være hensigtsmæssigt at søge hjælp hos en behandler, som kan støtte os i at genfinde de potentialer, der kan hjælpe os gennem svære perioder af vores liv.

I tråd hermed, arbejder jeg altid ud fra en overbevisning om, at det er klienten der er eksperten i sit eget liv, og at min opgave primært er at være lydhør, opfindsom og støttende i en sådan grad, at klienten vil være i stand til at genopdage lige præcis de ressourcer, der skal til for at arbejde videre på egen hånd. Tillid, Tryghed og Nærvær er kodeordene for en god oplevelse.

Læs mere om behandlingen her

Den kropsterapeutiske behandling har vist sig virkningsfuld på en lang række problematikker og sygdomme. Bl.a. gigt, stofskifteproblemer, rygsmerter, lændeproblemer, frossen skulder, museskader, allergier, migræne, spændingshovedpine, angst, depression, uforløst sorg og vrede, stress, piskesmæld og andre fysiske og psykiske smertetilstande.

Kroppen har en fantastiske evne til at helbrede sig selv, når blot den gives de bedste muligheder for det. Stressfaktorer og ubalancer i muskler, led, organer og psyke forhindrer kroppen i at arbejde optimalt og dermed helbrede sig selv. Grundlæggende kan man sige at kropsterapi virker ved at genoprette balancen, så både krop og psyke bidrager til regenerering og hvile.

Mine klienter oplever ofte:

 • Stress
 • Angst
 • Depression
 • Psykiske lidelser
 • PTSD
 • Forløsning af traumer
 • Sorgbearbejdelse
 • Selvværdsproblematikker
 • Grænsesætning
 • Spændinger/anspændthed
 • Led- og muskelsmerter
 • Uro i kroppen
 • Hovedpine
 • Migræne
 • Søvnproblemer
 • Rygproblemer
 • Knæproblemer
 • Tennisalbue
 • Piskesmæld
 • Fordøjelsesproblemer
 • Gigt
 • Autoimmune sygdomme
 • Stofskiftesygdomme
 • For højt blodtryk
 • For lavt blodtryk
 • Astma
 • Eksem
 • Allergi