Sæt din krop og psyke fri

Behandlingen tager udgangspunkt i et holistisk syn på kroppen og mennesket.

Din krop bærer præg af, hvordan du har levet og hvordan du lever dit liv.

Din psykiske tilstand påvirker din krop, og din fysiske tilstand påvirker omvendt dine følelser, tanker og sindsstemninger. Behandlingen arbejder således i feltet mellem det psykiske og det fysiske. Den er tilpasset den du er, der hvor du er.