Mine klienters anbefalinger
Se klient udtalelser til højre på siden ved den blå firkant med stjerner.

Klientens tillid og tilfredshed er helt centralt, når man som jeg arbejder med at styrke helbredet og fremme trivslen.
Derfor er jeg glad, når jeg får personlig feedback på de kropsbehandlinger jeg giver.
Når mine klienter er taknemmelige over, at jeg har gjort deres liv bedre, giver mit arbejde så meget mening.

Nedenfor svarer jeg på de hyppigst stillede spørgsmål om Totum Kropsterapi, så du kan vurdere om behandlingsmetoden er noget for dig.

Den kropsterapeutiske behandling har vist sig virkningsfuld på en lang række problematikker og sygdomme. Bl.a. gigt, stofskifteproblemer, rygsmerter, lændeproblemer, frossen skulder, museskader, allergier, migræne, spændingshovedpine, angst, depression, uforløst sorg og vrede, stress, piskesmæld og andre fysiske og psykiske smertetilstande.

Kroppen har en fantastiske evne til at helbrede sig selv, når blot den gives de bedste muligheder for det. Stressfaktorer og ubalancer i muskler, led, organer og psyke forhindrer kroppen i at arbejde optimalt og dermed helbrede sig selv. Grundlæggende kan man sige at kropsterapi virker ved at genoprette balancen, så både krop og psyke bidrager til regenerering og hvile.

Mine klienter oplever ofte:
• Stress
• Angst
• Depression
• Psykiske lidelser
• PTSD
• Forløsning af traumer
• Sorgbearbejdelse
• Selvværdsproblematikker
• Grænsesætning
• Spændinger/anspændthed
• Led- og muskelsmerter
• Uro i kroppen
• Hovedpine
• Migræne
• Søvnproblemer
• Rygproblemer
• Knæproblemer
• Tennisalbue
• Piskesmæld
• Fordøjelsesproblemer Gigt
• Autoimmune sygdomme
• Stofskiftesygdomme
• For højt blodtryk
• For lavt blodtryk
• Astma
• Eksem
• Allergi

Totum Kropsterapi:
• Sætter gang i kroppen og dens organer
• Går i dybten og løsner op for spændte muskler
• Lindre og fjerner smerter
• Forbedrer og styrker dit helbred
• Renser kroppen for affaldsstoffer
• Giver mere kropsbevidsthed
• Giver mere energi og overskud
• Beroliger nervesystemet
• Giver ro i krop og sind

Kropsterapi virker på flere planer. Med kropsterapi kan du arbejde fysisk med smerter eller skavanker.
I behandlingen frigøres fysiske og psykiske spændinger. På den måde hjælpes kroppen til at helbrede sig selv.

Helt konkret sker der det, at når vi løsner op for blokeringer i hele kroppen, skabes der en tilstand af indre ro, samtidig med at kroppen udrenser affaldsstoffer. I denne tilstand kan kroppen lettere restituere og har bedre betingelser for at komme sig i forbindelse med sygdom og skader.

Kropsterapi behandler ikke bare dine symptomer, men også årsagerne til symptomerne. Fx sidder årsagen til en fysisk smerte ikke nødvendigvis samme sted som smerten.

Efter en kropsbehandling vil du typisk opleve en følelse af forløsning og lettelse, som fx giver dig ny indsigt, vitalitet og velvære. Fordi kroppens spændinger og blokeringer er blevet løsnet, vil du føle dig mere fri i kroppen, hvilket kan føles som psykisk og fysisk overskud. Nogle oplever, at det, der før virkede uoverskueligt, ikke er det længere, og at der pludselig åbner sig nye veje og ny energi. Mange oplever også bedre søvnkvalitet, en større bevægelighed i muskler og led samt reducering af smerter.

Som klient kan dit udgangspunkt være meget forskelligt, og derfor bliver alle behandlinger tilpasset dig og hvad din krop har brug for. Vi starter altid med en samtale, hvor jeg spørge ind til din nuværende situation og hvordan jeg kan hjælpe dig. Vi vil vende de forskellige aspekter omkring dit ståsted, eventuelle gener og ønsker for forandring.

Nej ikke nødvendigvis.

Der er faktisk mange der bruger kropsterapi, til at få kroppen løsnet, for at kunne performe og præstere bedre. Nogle bruger behandlingen, til at forebygge sygdom og holde sin krop sund, ved at få rettet op på ubalancer, før det udvikler sig til noget mere kronisk.

Andre bruger behandlingen til at opretholde en god kontakt til sig selv og deres krop, så de kan være i en god balance. Så de hele tiden kan være den bedste udgave af sig selv.

Samtaledelen vil typisk være af både informerende og terapeutisk karakter, og den rummer mulighed for samtale om oplevelser, reaktionsmønstre og handlemuligheder i forbindelse med henvendelsesårsagen.

Vi vil vende de forskellige aspekter omkring din nuværende tilstand, ståsted, eventuelle gener og ønsker for forandring.

De informerende aspekter af samtalen har til formål at give dig mulighed for en forståelse af de fysiologiske, psykologiske og mentale reaktioner på for eksempel angst, depression, stress eller sygdom. En forståelse af kroppens reaktioner kan give både ro og større mulighed for fremover at handle hensigtsmæssigt på kroppens signaler.

Ved den terapeutiske del af samtalen, vil du have mulighed for at undersøge og bearbejde dine personlige oplevelser og reaktionsmønstre i forbindelse med henvendelsesårsagen. Denne del vil ofte have karakter af støtte og vejledning omkring nye handlemuligheder samt bevidstgørelse af uudnyttede ressourcer og potentialer.

Under den manuelle behandlingsdel modtager du selve kropsbehandlingen liggende på massagebriksen under et blødt tæppe. Her støtter jeg dine muskler i at genfinde deres naturlige spændingsbalance, samtidig med, at eventuelle erkendelser og bearbejdet materiale fra samtaledelen har mulighed for at bundfælde sig i kroppen.

Du vil opleve en kombination af pulserende massage, akupressur, zonetryk, beroligelse af nervesystemet, og du vil oftest blive guidet i din vejrtrækning.

Et andet formål med den manuelle behandling er endvidere at give dig erfaringer med, hvad det vil sige at være afspændt i vågen tilstand. Sådanne erfaringer vil gøre det nemmere for dig i stadig større grad at genfinde denne tilstand på egen hånd. At få erfaringer i, og øve sig på, at være afspændt i vågen tilstand, er af stor betydning i enhver forandrings- og udviklingsproces, idet det er i denne tilstand, at kroppen fordøjer både fysiske og psykiske indtryk samt genopbygger, restituerer og tilpasser sig nye måder at være i livet på.

Ved øvelsesdelen vil jeg, hvis du ønsker det, typisk instruere dig i kropslige eller mentale øvelser, som du kan arbejde med på egen hånd mellem sessionerne.

Det kan eksempelvis være instruktion i afspændende eller meditative teknikker. Denne del af sessionen er essentiel, idet et af målene typisk vil være, at du, igennem behandlingen, erhverver dig redskaber til, på længere sigt, at være i stand til at håndtere udfordringer relateret til henvendelsesårsagen på egen hånd.

En Totum behandling er en kropslig behandling, der tager udgangspunkt i et helheds syn på kroppen og mennesket.

Alt hvad vi oplever, både positivt og negativt, lagres i vores krop på forskellig vis.
Uforløste konflikter, stress, belastning, anspændthed og traumer kan sætte sig som ubalancer eller fysiske blokeringer i vores organer og muskler. På sigt kan dette føre til skavanker eller smerter.

Jeg vil med min behandling komme ind til den dybere årsag til spændinger/smerter i kroppen, og med din hjælp rette op på ubalancer og skævheder, synlige som usynlige. Jeg lægger vægt på en vedvarende effekt i behandlingen.

Jeg arbejder ressourceorienteret, hvilket vil sige, at jeg arbejder ud fra en overbevisning om, at vi alle besidder de redskaber, der skal til, for at leve et, for os, godt og glædesfyldt liv.

De fleste af os, oplever at der vil være perioder i vores liv, hvor vi ikke er i stand til at mærke, og dermed bruge, vores iboende ressourcer. I disse perioder kan det, for nogle, være hensigtsmæssigt at søge hjælp hos en behandler, som kan støtte os i at genfinde de potentialer, der kan hjælpe os gennem svære perioder af vores liv.

I tråd hermed, arbejder jeg altid ud fra en overbevisning om, at det er klienten der er eksperten i sit eget liv, og at min opgave primært er at være lydhør, opfindsom og støttende i en sådan grad, at klienten vil være i stand til at genopdage lige præcis de ressourcer, der skal til for at arbejde videre på egen hånd. Tillid, Tryghed og Nærvær er kodeordene for en god oplevelse.

Den kropsterapeutiske behandling har vist sig virkningsfuld på en lang række problematikker og sygdomme. Bl.a. gigt, stofskifteproblemer, rygsmerter, lændeproblemer, frossen skulder, museskader, allergier, migræne, spændingshovedpine, angst, depression, uforløst sorg og vrede, stress, piskesmæld og andre fysiske og psykiske smertetilstande.

Kroppen har en fantastiske evne til at helbrede sig selv, når blot den gives de bedste muligheder for det. Stressfaktorer og ubalancer i muskler, led, organer og psyke forhindrer kroppen i at arbejde optimalt og dermed helbrede sig selv. Grundlæggende kan man sige at kropsterapi virker ved at genoprette balancen, så både krop og psyke bidrager til regenerering og hvile.

Mine klienter oplever ofte:

 • Stress
 • Angst
 • Depression
 • Psykiske lidelser
 • PTSD
 • Forløsning af traumer
 • Sorgbearbejdelse
 • Selvværdsproblematikker
 • Grænsesætning
 • Spændinger/anspændthed
 • Led- og muskelsmerter
 • Uro i kroppen
 • Hovedpine
 • Migræne
 • Søvnproblemer
 • Rygproblemer
 • Knæproblemer
 • Tennisalbue
 • Piskesmæld
 • Fordøjelsesproblemer
 • Gigt
 • Autoimmune sygdomme
 • Stofskiftesygdomme
 • For højt blodtryk
 • For lavt blodtryk
 • Astma
 • Eksem
 • Allergi

Behandling varer ca. 60 minutter.

Til tider kan kropsterapien godt gøre ondt, men det er dog aldrig et mål i sig selv.
Behandlingen vil kunne opleves energisk og konfronterende men også som værende blid, afspændende og med dybe tryk.
Jeg tilpasser altid mine tryk til klientens behov og følsomheds-niveau.
Oftest vil de steder, der er mest ømme eller sarte være en indikator på et uhensigtsmæssigt spændingsmønster, der volder klienten problemer. Skabes der en forløsning, vil man som regel også kunne reducere ømheden i den givne muskel.

For at jeg kan få en ordentlig kontakt til kroppen, vil det være optimalt at du, under behandling på briksen, er iført dit undertøj, men det er vigtigt at du er tilpas med det. Ellers medbring da gerne shorts og en top til at have på, samtidig får du et dejligt tæppe over dig.

Nej, når du kommer til behandling hos mig behøver du ikke at medbringe noget, jeg sørger for tæppe og lagen.

Nej, jeg bruger ikke olie i min behandling.
Det ødelægger en ordentlig kontakt til kroppen og betyder at behandlingen bliver mindre effektiv.

Hyppigheden af behandling svinger fra person til person, og eventuelle gener.

Nogle af mine klienter bruger kropsterapien til løsning af et konkret problem. Andre ser det som en løbende vedligeholdelse og investering i et godt helbred og mentalt overskud. I samarbejde vurderer vi hvilket behandlingsforløb, der er det mest optimale for dig.

Selvom de fleste af mine klienter oplever markante forbedringer allerede efter første behandling, så skal du forvente at skulle bruge mere end én behandling for at få løst en problematik.

Jeg kan erfaringsmæssigt nå langt på 5 sessioner, hvis de ligger inden for en periode på max. 2-3 måneder.

Høgevej 312.
8260 Viby J.
✆ 42 23 24 80
(se kort)

Ja, der er gratis parkering.

Du kan betale via MobilePay eller kontant efter din behandling.