Kære Palle. Mange tak for dine gode behandlinger, du har hjulpet mig til at få et bedre liv.
Gennem dig har jeg lært at forstå at min krop og sjæl hænger uløseligt sammen, og at der skal være balance begge steder.
Jeg har været gennem nogle behandlinger hvor oplevelser var meget voldsomme, med store energiudladninger og en følelse af kroppen jeg aldrig før havde prøvet. Andre gange var behandlingerne ikke så voldsomme for mig, men de gav mig altid fornemmelsen af at det var et skridt på vej mod noget bedre.